სპეციალურად პედაგოგებისთვის, შეიქმნა საიტი - Tests, რომელიც პედაგოგებს საშუალებას მისცემს განავითაროს მოსწავლეების საფუძვლიანი სწავლება, სწრაფად და ხარისხიანად განსაზღვროს მოსწავლის ცოდნის დონე.

პედაგოგი ამოწმებს მოსწავლის ინფორმაციული ტექსტის გაგების, გააზრებისა და შინაარსის გამოტანის უნარს. მსგავსი ტიპის აქტივობები უვითარებს მოსწავლეებს კრიტიკულ, ანალიტიკურ და ლოგიკურ აზროვნებას. სწორედ ამიტომ - ამ მიზნით შეიქმნა საიტი.

შესაძლებელია ერთ საიტზე იყოს თავმოყრილი ქართულის, ბიოლოგიის, მათემატიკის, ფიზიკის და ა.შ. ტესტები. საიტი სულაც არ საჭიროებს ინტერნეტს, შესაძლებელია მისი კომპიუტერზე (ან კომპიუტერებზე - რამდენიმე მოსწავლის შემთხვევაში) დაყენება და მოსწავლეების გამოცდა ტესტირების საფუძველზე.

მწარმოებლის საიტზე გადასვლა

საიტი შესრულებულია მაღალი სტანდარტებით
  1. საიტი დამზადებულია თანამედროვე MVC ტექნოლოგიის ბაზაზე;
  2. საიტი დამზადებულია CMS სისტემით, იმართება სამართავი პანელით.
სამართავი პანელი - ინფორმაციის მართვა
  1. შეგიძლიათ დაამატოთ ახალი გვერდი, ტესტის კატეგორია, ტესტი;
  2. შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის მრავალი ტესტის დამატება;
  3. ცვლილება გაუკეთოთ უკვე დამატებულ ინფორმაციას;
  4. წაშალოთ არასასურვლი ინფორმაცია;
  5. ერთდროულად დაამატოთ ტესტის პასუხები;
  6. პედაგოგებს შეუძლიათ ჰქონდეთ სასწავლო პროგრამის ან სილაბუსის გვერდი;
  7. შესაძლებელია საუკეთესო მოსწავლეების გვერდი მოამზადონ და სხვა.ტესტები მათემატიკაში

შემაჯამებელი სულ: 74

შემაჯ. - ამოცანა: 1686

გამოცდა - CAT: 1

CAT - ამოცანა: 186

ოფისი - WINDOWS: 1

WINDOWS - ამოცანა: 25


საჭირო ინფორმაცია

შესრულებულია სულ: 5749

მათ. ცნებები სულ: 84

პოსტი - გაკვეთილი: 332

მომხმარებელი: 148

საიტზე იმყოფება: 1