შემაჯამებელი 7, 8, 9 და 10


2020-05-28, ხუთშაბათი

მოემზადეთ საიტზე დადებული შესაბამისი შემაჯამებლის სავარჯიშო ტესტებით, რომელიც არის მათ. ტესტების განყოფილებაში. შემაჯამებელი დავალება შეასრულეთ დეტალურად

ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირები


2020-05-27, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი გაკვეთილები. ჩვენი დეტალურად

წრეწირთან დაკავშირებული კუთხეებისა და მონაკვეთების თვისებები


2020-05-21, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი გაკვეთილები. ჩვენი დეტალურად

რკალი. რკალის გრადუსული ზომა


2020-05-20, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი გაკვეთილები. ჩვენი დეტალურად

წრეწირის მხები და მკვეთი


2020-05-18, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი გაკვეთილები. ჩვენი დეტალურად

წრეწირი. წრე. წრის ნაწილები


2020-05-14, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი გაკვეთილები. ჩვენი დეტალურად

დამოუკიდებელ ხდომილებათა ნამრავლის ალბათობა


2020-05-13, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი გაკვეთილები. ჩვენი დეტალურად

ხდომილებათა ჯამის ალბათობა


2020-05-11, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი გაკვეთილები. ჩვენი დეტალურად

ელემენტარული ხდომილება. ალბათობა. ხდომილების ალბათობა


2020-05-07, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი გაკვეთილები. ჩვენი დეტალურად

ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები მართკუთხა სამკუთხედში


2020-05-04, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

პროპორციული მონაკვეთები მართკუთხა სამკუთხედში


2020-04-30, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

მსგავსი ფიგურების პერიმეტრებისა და ფართობების შეფარდება


2020-04-27, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

მსგავსი ფიგურების პერიმეტრებისა და ფართობების შეფარდება


2020-04-23, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

მსგავსების ასახვა, მსგავსი მრავალკუთხედები, სამკუთხედების მსაგსების ნიშნები


2020-04-22, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

მსგავსების ასახვა, მსგავსი მრავალკუთხედები, სამკუთხედების მსაგსების ნიშნები


2020-04-21, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

მსგავსების ასახვა, მსგავსი მრავალკუთხედები, სამკუთხედების მსაგსების ნიშნები


2020-04-16, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

გეომეტრიული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამის ფორმულა


2020-04-14, სამშაბათი

გეომეტრიული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამის ფორმულა საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა დეტალურად

არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამის ფორმულა


2020-04-13, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესია და ზოგადი წევრის ფორმულები


2020-04-10, პარასკები

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

წრფივი ორუცნობიანი უტოლობა


2020-04-07, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - მოძებნეთ დეტალურად

ტესტები მათემატიკაში

შემაჯამებელი სულ: 74

შემაჯ. - ამოცანა: 1686

გამოცდა - CAT: 1

CAT - ამოცანა: 186

ოფისი - WINDOWS: 1

WINDOWS - ამოცანა: 25


საჭირო ინფორმაცია

შესრულებულია სულ: 5741

მათ. ცნებები სულ: 84

პოსტი - გაკვეთილი: 331

მომხმარებელი: 129

საიტზე იმყოფება: 7