კომპლექსური დავალება - წრიული ობიექტის ფართობი


2021-04-19, ორშაბათი

თედო პაპას ჰქონდა წრიული ფორმის ნაკვეთი, რომელსაც იგი ამუშავებდა და ამით გაჰქონდა თავი. ერთხელ, სტიქიური უბედურების გამო, მისი ნაკვეთის უდიდესი დეტალურად

კომპლექსური დავალება - ოქროს კვეთა და ფიბონაჩის მიმდევრობა


2021-02-01, ორშაბათი

მოიძიე ინფორმაცია ფიბონაჩის მიმდევრობასა და ოქროს კვეთის შესახებ - დაადგინე კავშირები და წარმოადგინე მათი ალგებრული და გეომეტრიული დეტალურად

კომპლექსური დავალება - პრაქტიკული ცოდნა


2021-01-28, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

კომპლექსური დავალება - ფაქტობრივი ცოდნა


2021-01-27, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

პარალელური გადატანის პრაქტიკული გამოყენება


2021-01-25, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

პარალელური გადატანის ერთი პრაქტიკული გამოყენება


2021-01-21, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

პარალელურ გადატანათა კომპოზიცია


2021-01-20, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

ღერძულ სიმეტრიათა კომპოზიცია


2021-01-18, ორშაბათი

სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი. ჩვენი ახალი მასალა არის - ღერძულ სიმეტრიათა კომპოზიცია - დეტალურად

რეკურენტული წესით მოცემული მიმდევრობები, ფიბონაჩის მიმდევრობა


2020-12-28, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

რეკურენტული წესით მოცემული მიმდევრობები, ბანკის პროცენტი


2020-12-24, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

მომზადება - შემაჯამებელი დავალება 4


2020-12-23, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. შემაჯამებელი დავალების თემა - მიმდევრობა, რეკურენტული წესით მოცემული დეტალურად

რეკურენტული წესით მოცემული მიმდევრობები


2020-12-21, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

რეკურენტული წესით მოცემული მიმდევრობები


2020-12-17, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

მიმდევრობა


2020-12-16, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

მომზადება - შემაჯამებელი დავალება 3


2020-12-14, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. შემაჯამებელი დავალების თემა - გეომეტრიული გარდაქმნები, კომპოზიცია. მონაცემთა დეტალურად

საშუალო კვადრატული გადახრა


2020-12-10, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

სტატისტიკური მონაცემების რიცხვითი მახასიათებლები


2020-12-09, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

მონაცემთა წარმოდგენის სხვადასხვა ხერხები


2020-12-07, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

მონაცემთა კლასიფიკაცია, სიხშირეთა ცხრილი, დიაგრამა


2020-12-03, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

მონაცემთა ანალიზი და სტატისტიკა, მონაცემთა შეგროვება


2020-12-02, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

ტესტები მათემატიკაში

შემაჯამებელი სულ: 73

შემაჯ. - ამოცანა: 1641

გამოცდა - CAT: 1

CAT - ამოცანა: 186

ოფისი - WINDOWS: 1

WINDOWS - ამოცანა: 25


საჭირო ინფორმაცია

შესრულებულია სულ: 3793

მათ. ცნებები სულ: 84

პოსტი - გაკვეთილი: 291

მომხმარებელი: 142

საიტზე იმყოფება: 4