მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული ფუნქციების გამოყენების მაგალითები


2021-01-28, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული ფუნქციების გამოყენების მაგალითები - დეტალურად

ზოგიერთი რაციონალური და ირაციონალური ფუნქცია


2021-01-26, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - ზოგიერთი რაციონალური და ირაციონალური ფუნქცია - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

ზოგიერთი რაციონალური და ირაციონალური ფუნქცია


2021-01-25, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - ზოგიერთი რაციონალური და ირაციონალური ფუნქცია - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

პოლინომური ფუნქციის ნულები


2021-01-21, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - პოლინომური ფუნქციის ნულები - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

პოლინომური ფუნქცია


2021-01-18, ორშაბათი

ჩვენი ახალი მასალა არის - პოლინომური ფუნქცია - განვიხილავთ დღეს თიმში. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

განვლილი მასალის გამეორება


2020-12-29, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - სავარჯიშოები პირველი სემესტრის მასალიდან - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

წრფივი ფუნქცია, წრფივი ფუნქციის ცვლილების სიჩქარე


2020-12-28, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - რიცხვთა თეორიის გამოყენების შესახებ - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

ოპერაციები ფუნქციებზე, ფუნქციათა კომპოზიცია


2020-12-24, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - ოპერაციები ფუნქციებზე, ფუნქციათა კომპოზიცია - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

რიცხვითი ფუნქციის მოცემის ხერხები


2020-12-22, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - რიცხვითი ფუნქციის მოცემის ხერხები - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

რიცხვითი ფუნქცია


2020-12-21, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - რიცხვითი ფუნქცია - განვიხილავთ დღეს თიმში. სახელმძღვანელოდან - დეტალურად

მომზადება - შემაჯამებელი დავალება 4


2020-12-17, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. შემაჯამებელი დავალების თემა - შერეული სავარჯიშოები განვლილი მასალიდან დავალების დეტალურად

მაგალითები - რიცხვთა თეორიის გამოყენების შესახებ


2020-12-15, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - რიცხვთა თეორიის გამოყენების შესახებ - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

რიცხვთა თეორიის გამოყენების შესახებ


2020-12-14, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - რიცხვთა თეორიის გამოყენების შესახებ - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

ევკლიდეს ალგორითმის გამოყენება


2020-12-10, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - ევკლიდეს ალგორითმის გამოყენება - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

ალგორითმი. ევკლიდეს ალგორითმი


2020-12-08, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - ალგორითმი, ევკლიდეს ალგორითმი - განვიხილავთ დღეს დეტალურად

მომზადება - შემაჯამებელი დავალება 3


2020-12-07, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. შემაჯამებელი დავალების თემა - ალბათობის თეორია დავალების შესასრულებლად გადადით: დეტალურად

დიდ რიცხვთა კანონი


2020-12-03, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - დიდ რიცხვთა კანონი - განვიხილავთ დღეს თიმში. სახელმძღვანელოდან - დეტალურად

პირობითი ალბათობა, ხდომილებათა ნამრავლის ალბათობა


2020-12-01, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - პირობითი ალბათობა. ხდომილებათა ნამრავლის ალბათობა - განვიხილავთ დეტალურად

ხდომილებათა სივრცე, ხდომილებათა ნამრავლი


2020-11-30, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - დამოუკიდებელი ხდომილებები - განვიხილავთ დღეს თიმში. ვიდეო დეტალურად

ხდომილებათა სივრცე, ხდომილებათა ჯამი


2020-11-26, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი ახალი მასალა არის - ოპერაციები ხდომილებებზე - განვიხილავთ დღეს თიმში. ვიდეო დეტალურად

ტესტები მათემატიკაში

შემაჯამებელი სულ: 74

შემაჯ. - ამოცანა: 1686

გამოცდა - CAT: 1

CAT - ამოცანა: 186

ოფისი - WINDOWS: 1

WINDOWS - ამოცანა: 25


საჭირო ინფორმაცია

შესრულებულია სულ: 5749

მათ. ცნებები სულ: 84

პოსტი - გაკვეთილი: 332

მომხმარებელი: 148

საიტზე იმყოფება: 8