შემაჯამებელი 7, 8, 9 და 10


2020-05-27, ოთხშაბათი

მოემზადეთ საიტზე დადებული შესაბამისი შემაჯამებლის სავარჯიშო ტესტებით, რომელიც არის მათ. ტესტების განყოფილებაში. შემაჯამებელი დავალება შეასრულეთ დეტალურად

სხვადასხვა პოზიციური სისტემა


2020-05-21, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი. ეს დეტალურად

ნაშთთა არითმეტიკის ზოგიერთი გამოყენება


2020-05-19, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

ნაშთთა არითმეტიკა


2020-05-15, პარასკები

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

გეომეტრიული ალბათობა


2020-05-13, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

ოპერაციები ხდომილებებზე. ხდომილებათა ჯამის ალბათობა


2020-05-11, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

ხდომილებათა სივრცე. ალბათობა


2020-05-08, პარასკები

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

ხდომილებათა სივრცე. ალბათობა


2020-05-07, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

კომბინატორიკა, კომბინატორიკის ძირითადი წესები - ჯამის წესი, ნამრავლის წესი


2020-05-05, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

კომბინატორიკა, კომბინატორიკის ძირითადი წესები - ჯამის წესი, ნამრავლის წესი


2020-05-04, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. სახელმძღვანელოდან - გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა დეტალურად

გამეორება - მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული განტოლებებისა და უტოლობების ამოხსნა


2020-04-28, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

გამეორება - მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული განტოლებებისა და უტოლობების ამოხსნა


2020-04-27, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

გამეორება - ლოგარითმის თვისებები


2020-04-15, ოთხშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

გამეორება - ლოგარითმული ფუნქცია


2020-04-14, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

გამეორება - ლოგარითმული ფუნქცია


2020-04-13, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

გამეორება - მაჩვენებლიანი ფუნქცია


2020-04-10, პარასკები

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - თქვენი დეტალურად

გამეორება - მაჩვენებლიანი ფუნქცია


2020-04-07, სამშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ყურადღება: ვინც გამოტოვა ტელეგაკვეთილი, შეუძლია უყუროს საიტზე - მოძებნეთ დეტალურად

მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული განტოლებებისა და უტოლობების ამოხსნა


2020-04-02, ხუთშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ (არ შეგისრულებიათ!!!). ყურადღება: ვინც ვერ უყურა გუშინ ტელეგაკვეთილს, დღეს უყუროს აუცილებლად დეტალურად

მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული განტოლებებისა და უტოლობების ამოხსნა


2020-03-30, ორშაბათი

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი სასწავლო მასალა არის - მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული განტოლებებისა და უტოლობების დეტალურად

მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული განტოლებებისა და უტოლობების ამოხსნა


2020-03-27, პარასკები

საშინაო დავალებები ამიტვირთეთ, ვისაც არ გამოგიგზავნიათ. ჩვენი სასწავლო მასალა არის - მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული განტოლებებისა და უტოლობების დეტალურად

ტესტები მათემატიკაში

შემაჯამებელი სულ: 74

შემაჯ. - ამოცანა: 1686

გამოცდა - CAT: 1

CAT - ამოცანა: 186

ოფისი - WINDOWS: 1

WINDOWS - ამოცანა: 25


საჭირო ინფორმაცია

შესრულებულია სულ: 5749

მათ. ცნებები სულ: 84

პოსტი - გაკვეთილი: 332

მომხმარებელი: 148

საიტზე იმყოფება: 6